• search engine advertising (SEA)
  • social media advertising (SMA)
  • social networks comm. (SNC)
  • blog schrijven en beheren
  • content optimalisatie, waaronder usabilty verbetering en zoekmachine-optimalisatie (SEO)
  • content creatie, content management en CMS support
  • website design en bouw

  • bron van de berichten onderzoeken, profiel van persoon of organisatie onderzoeken
  • onderwerpen of werkgebied onderzoeken
  • strategisch plan ontwikkelen
  • webreputatie door content communicatie/marketing opbouwen en uitbouwen
  • monitoring, rapportage en bijsturing

  • administratief beheer, waaronder registratie gebruikers, betalingen en budgetten
  • content creatie
  • content management
  • gebruikers e-learning portaal ondersteunen
  • problemen oplossen

Voor wie werken wij