• search engine advertising (SEA)
 • social media advertising (SMA)
 • social networks comm. (SNC)
 • blog schrijven en beheren
 • content optimalisatie, waaronder usabilty verbetering en zoekmachine-optimalisatie (SEO)
 • content creatie, content management en CMS support
 • website design en bouw

 • bron van de berichten onderzoeken, profiel van persoon of organisatie onderzoeken
 • onderwerpen of werkgebied onderzoeken
 • strategisch plan ontwikkelen
 • webreputatie door content communicatie/marketing opbouwen en uitbouwen
 • monitoring, rapportage en bijsturing

 • administratief beheer, waaronder registratie gebruikers, betalingen en budgetten
 • content creatie
 • content management
 • gebruikers e-learning portaal ondersteunen
 • problemen oplossen

Wij werken voor